Regler

God takt og tone for beboere i Elmehusene.

Kære Os Alle.

Følgende er tænkt som en rettesnor for “gøren og laden” blandt os beboere. Det handler om god ro og orden, praktiske tiltag, pli og hensynsfuld optræden os beboere imellem.

 • Byggestøj/boren/hamren m.v. bør ophøre senest kl. 2000. Vær opmærksom på, at sådanne lyde forplanter sig i hele rækken.
 • Vær opmærksom når du parkerer din bil på de Røde Elmehuses parkeringspladser: holder du på en andens plads? holder du ind over fortovet, så passage med barnevogn eller andet samt evt. snerydning vanskeliggøres?
 • Undlad parkering  på vejen ud for stierne, da du da spærrer for evt. ambulancen, brandvæsenet, handicapkørslen og lignende… vis hensyn .
 • Undlad at cykle eller at køre knallert på stierne: et barn kan pludselig løbe ud af gården når du kommer cyklende….
 • Har du kæledyr – hund eller kat – så vær opmærksom på at, såfremt dyret luftes i haven eller gården, kan der være lugt- og støjgener på vores små parceller. Luft hunden andetsteds – og saml efterladenskaber op.
 • Bedene foran gården mod fortovet bør holdes for ukrudt og generende store bevoksninger. Bevoksningen må ikke gå ud over fortovet og ikke være højere end skurets tag.
 • Hækkene på havesiden bør ikke være over 1.80 m i højden – og bør klippes ind, så de flugter nogenlunde med hinanden.
 • Angående farver på vinduesrammer, facadeplader/brystningsplader og skure, så kan du finde farvekoderne på Albertslunds Kommunes hjemmeside under lokalplan nr 17.8 Elmehusene.
  For facadepladerne gælder:
  – De må ikke være rillede/notede – men skal være glatte.
  – De må kun males i farvekode NCS 4020/G90Y (Sadolin)
  For vinduesrammer, døre, dørrammer, rammer omkring brystningsplader, understel til baldakiner gælder, at de må males i farvekoderne:
  Brune nuancer:
  NCS S 7020-Y50R eller Hygæa M 113
  NCS S 7020-Y30R eller Hygæa M115
  NCS S 6030-Y50R eller Hygæa L 113
  NCS S 6030-Y30R eller Hygæa L 115
  Samt sort.
 • Skure og plankeværker skal udvendigt holdes i sort eller brun.

(Grundejerforeningen er ikke ansvarlig for at ovenstående farvekoder er korrekt aflæst – kontroller selv i lokalplanen som ovenfor anført. Lokalplanen er den altid gældende – så overhold den og undgå ærgelser og spildt arbejde.)