Regler

God takt og tone for beboere i Elmehusene.

Følgende er tænkt som en rettesnor for “gøren og laden” blandt os beboere. Det handler om god ro og orden, praktiske tiltag, pli og hensynsfuld optræden os beboere imellem.

 • Byggestøj/boren/hamren m.v. bør ophøre senest kl. 20:00. Vær opmærksom på, at sådanne lyde forplanter sig i hele rækken.
 • Vær opmærksom når du parkerer din bil på de Røde Elmehuses parkeringspladser: holder du på en andens plads? holder du ind over fortovet, så passage med barnevogn eller andet samt evt. snerydning vanskeliggøres?
 • Undlad parkering  på vejen ud for stierne, da du da spærrer for evt. ambulancen, brandvæsenet, handicapkørslen og lignende… vis hensyn .
 • Undlad at cykle eller at køre knallert på stierne: et barn kan pludselig løbe ud af gården når du kommer cyklende.
 • Har du kæledyr – hund eller kat – så vær opmærksom på at, såfremt dyret luftes i haven eller gården, kan der være lugt- og støjgener på vores små parceller. Luft hunden andetsteds – og saml efterladenskaber op.
 • Bedene foran gården mod fortovet bør holdes for ukrudt og generende store bevoksninger. Bevoksningen må ikke gå ud over fortovet og ikke være højere end skurets tag.
 • Hækkene på havesiden bør ikke være over 1.80 m i højden – og bør klippes ind, så de flugter nogenlunde med hinanden.
 • Angående farver på vinduesrammer, facadeplader/brystningsplader og skure, så kan du finde farvekoderne på Albertslunds Kommunes hjemmeside under lokalplan nr 17.8 Elmehusene.
  For facadepladerne gælder:
  – De må ikke være rillede/notede – men skal være glatte.
  – De må kun males i farvekode NCS 4020/G90Y (Sadolin)
  For vinduesrammer, døre, dørrammer, rammer omkring brystningsplader, understel til baldakiner gælder, at de må males i farvekoderne:
  Brune nuancer:
  NCS S 7020-Y50R eller Hygæa M 113
  NCS S 7020-Y30R eller Hygæa M115
  NCS S 6030-Y50R eller Hygæa L 113
  NCS S 6030-Y30R eller Hygæa L 115
  Samt sort.
 • Skure og plankeværker skal udvendigt holdes i sort eller brun.

(Grundejerforeningen er ikke ansvarlig for at ovenstående farvekoder er korrekt aflæst – kontroller selv i lokalplanen som ovenfor anført. Lokalplanen er den altid gældende – så overhold den og undgå ærgelser og spildt arbejde.)