Velkommen

De røde elmehusene

Kære beboer i De Røde Elmehuse.

Velkommen til vores hjemmeside.

Her på siden kan du navigerer rundt i menupunkterne for at se alt lige fra vores vedtægter til åbningstider på containerpladsen.

Der vil ligeledes blive oplyst om datoer på fremtidige generalforsamlinger, fælles arrangementer og anden relevant information.
Hjemmesiden fungerer primært som bindeled mellem beboer og relevant information.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen, Grundejerforeningen Elmehusene.