Ladestandere i Albertslund

Vi har i bestyrelsen fuld forståelse for ønsket om etablering af ladestandere hos elbil ejere samt dem som overvejer det.

Ladestander problematikken i Elmehusene er kompleks og har mange afledte problematikker der skal findes løsninger på. Den endelige løsning
skal fremlægges i et gennemarbejdet løsningsforslag, stilles og vedtages på en generalforsamling inden den kan gennemføres.

Vi er en grundejerforening med parkeringspladser på privat fællesvej samt ved kommunal vej (hovedvejen)
Vejtype kan ses via dette link: Vejtyper

Hvis der skal kunne etableres private ladestandere som kun en enkelt beboer vil kunne benytte, så bør der sikres en løsning som ikke kræver at der graves et kabel fra hver enkelt bolig, ud til pladsen – da en sådan løsning må formodes at kræve gentagne og mange gravearbejder i foreningens stier og fortove.
Hertil skal også klarlægges om det overhoved vil være lovligt for foreningen at udvælge en ladeløsnings leverandør og nægte andre – såfremt det ikke er muligt at nægte andre løsninger kan et ensartet udseende ikke opretholdes. Man kan derfor forvente at se mange forskellige løsninger/standere dukke op over tid.

Man er velkommen til at undersøge hvad der er muligt og stille et forslag på generalforsamling til afstemning. Bestyrelsen stiller sig til rådighed for at bidrage med indput til en kommende løsningsmodel når konkrete muligheder er undersøgt, men påtager ikke selv at udføre arbejdet.

Læs mere hos Albertslund kommune:

https://albertslund.dk/by-og-bolig/vej-og-park/trafik-og-veje/biler-lastbiler-og-parkering/elbiler