Containerpladsen

Pladsformand  Janne Thomsen og medhjælp Rasmus Thomsen.

Åbningstider

1. april – 31. oktober: Mandag og torsdag kl. 18:00-18:30.
1. november – 31. marts: Mandag kl. 18:00-18:30. (Torsdag lukket)
Om affaldssortering generelt:
Husk at:
Affald afleveres i KLARE plastposer (dette vil ganske snart blive et krav fra kommunen – og er det flere steder allerede)
Du skal selv sortere dit affald – er du i tvivl, så kontakt pladsformanden.
Du skal gøre dit affald “så småt som muligt” eks: slå papkasser og ligende sammen, så de fylder mindre.
Du skal til enhver tid rette dig efter pladsformandens anvisninger.
Der kan kun afleveres affald i åbningstiderne.

Byggeaffald og cykler kan afleveres på bl.a. Albertslund Kommunes genbrugsplads på Gadagervej – og altså IKKE på vores plads.