Bestyrelsesmedlemmer

Lillian Due – fraflyttet
Bestyrelsesformand

Ulrich Lous-Willerup
Elmehusene 87, 2600 Glostrup
Næstformand

Thomas Frese
Elmehusene 159, 2600 Glostrup
Medlem

Anita Jensen
Elmehusene 83, 2600 Glostrup
Medlem

Morten Malver
Elmehusene 63, 2600 Glostrup
Medlem

John Vegeberg
Elmehusene 71, 2600 Glostrup
Suppleant