Nøgle til krybekælder

Ved lån af nøgle – henvendelse til formand eller et bestyrelsesmedlem.

Som udgangspunkt har du ikke adgang til krybekælderen under dit hus. Dette skyldes, at kommune og teleselskab har diverse installationer i kælderen, som vi ikke skal “pille” ved.
I øvrigt er kælderen ikke egnet til opbevaring af ting eller andet, da der som regel er rimeligt fugtigt i våde perioder.
Hvis du dog skal derned i forbindelse med lukning af vand eller varme, kan du læse mere herom i nedenstående.

Det skal bemærkes at ved defekter på ejendommens fællesinstallationer for varme, vand og afløb i krybekældre, skal der ske henvendelse til bestyrelsen for udbedring. Grænsen for ejendommens ansvar er ved afspærringsventilen – efter denne er det den enkelte ejers ansvar.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal have adgang til krybekælderen fordi…

Jeg skal lukke for vandet…

Jeg skal lukke for vamen…

Du skal være opmærksom på, at der er visse regler, når du skal lukke for vand eller varme i kældrene.
Du kan låne nøglen ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvor du vil få instruktion om hvilke regler, der skal følges.

Det er vigtigt, at du følger disse regler, da du risikerer, at lukke for vandet eller for varmen for hele rækken, hvorfor disse skal varsles i god tid.

Nøglen kan som nævnt udleveres mod kvittering ved henvendelse til  et bestyrelsesmedlem.

Såfremt du har planlagt lukningen, henvend dig da i god tid, når du skal have udleveret nøglen, og ikke kl. 06:00 om morgenen, når håndværkeren kommer 🙂

I nødstilfælde/akutte tilfælde i form af rørsprængning eller lignende, kan du først og fremmest forsøge at få fat på et bestyrelsesmedlem.