Nøgle til krybekælder

Som udgangspunkt har du ikke adgang til krybekælderen under dit hus. Dette skyldes, at kommune og teleselskab har diverse installationer i kælderen, som vi ikke skal “pille” ved.

I øvrigt er kælderen ikke egnet til opbevaring af ting eller andet, da der som regel er rimeligt fugtigt i våde perioder.

Hvis du dog skal derned i forbindelse med lukning af vand eller varme, skal du kontakte bestyrelsen for udlevering af nøgle. Dette kan gøres ved at sende os en mail på bestyrelsen@gf-elmehusene.dk og aftale dato og tidspunkt for udlevering.

Ved udlevering skal der udfyldes et dokument med kontaktinformationer. Nøglen udlånes som udgangspunkt i 1 uge (8 dage) og skal derefter returneres. Her vil du også blive informeret omkring regler vedrørende lukning af vand mv. Det er vigtigt, at du følger disse regler, da du risikerer, at lukke for vandet eller for varmen for hele rækken, hvorfor disse skal varsles i god tid.

Det skal bemærkes at ved defekter på ejendommens fællesinstallationer for varme, vand og afløb i krybekældre, skal der ske henvendelse til bestyrelsen for udbedring. Grænsen for ejendommens ansvar er ved afspærringsventilen – efter denne er det den enkelte ejers ansvar.

Du skal være opmærksom på, at der er visse regler, når du skal lukke for vand eller varme i kældrene. Du kan låne nøglen ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvor du vil få instruktion om hvilke regler, der skal følges.

Såfremt du har planlagt lukningen, henvend dig da i god tid, når du skal have udleveret nøglen, og ikke kl. 06:00 om morgenen, når håndværkeren kommer 🙂

I nødstilfælde/akutte tilfælde i form af rørsprængning eller lignende, kan du først og fremmest forsøge at få fat på et bestyrelsesmedlem – se husnumre under punktet bestyrelsesmedlemmer.