Referat ekstraordinær generalforsamling 06-10-2015

Grundejerforeningen ELMEHUSENE
Elmehusene 191, 2600 Glostrup

Grundejerforeningen Elmehusene’s ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19:00.
Sted: Musisk Lokale på Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund.

Kl. 19:08: Lillian ringer med klokken og byder velkommen

Pkt. 1: Valg af fremtidig TV-løsning i grundejerforeningen.

Daniel: vi har forhørt os omkring, og der er ikke andre udbydere der kan gøre det bedre end YouSee, mht. pris og valgmuligheder. Hvis andre skal på banen, kræver det at vi får lavet vores net om, hvilket koster ca. 600.000 kr.

Kommentar fra salen: på informationsmødet fik vi at vide at ekstra kort var gratis, men jeg har i dag fået at vide, de koster 99/stk.

Daniel: det er også korrekt.

? fra salen: er det så et engangsbeløb, eller noget løbende betaling?

Lillian: det er et engangsbeløb.

Der er ikke yderligere spørgsmål til pkt. 1.

Pkt. 2: Valg af fremtidig affaldsordning.

Lillian: I har fået materiale omdelt, og mange af disse løsninger står også rundt omkring i kommunen. De eneste muligheder vi har i foreningen, er de to, som er til afstemning, og de kan også ses på genbrugsstationen.

Kommentar fra salen: de gule Elmehuse har lige besluttet, at de vil have det gravet ned i stedet for genbrugsstationen.

Lillian: uanset hvad vi beslutter hér, er det i sidste ende op til kommunen at beslutte, hvilken ordning vi får. En nedgravning kræver at vi får flere punkter, da det højst må ligge 50 m væk fra noget hus.

? fra salen: hvorfor får vi kun fjernet madaffald hver 14. dag, på nær tre måneder om året?

Lillian: det er en beslutning kommunen tager, fordi det vurderes at grundet varmen, skal det fjernes om sommeren, mens det i køligere perioder ikke er nødvendigt.

? fra salen: jeg har hørt, at man ikke kan putte varme ting i poserne til madaffald?

Lillian: det er også rigtigt, man skal nok ikke komme kogende kaffebønner i.

? fra salen: hvad gør vi hvis der kommer rotter og mus?

Lillian: rotter skal meldes til kommunen mus må man selv klare.

? fra salen: hvis vi vælger plastik, skal de så stå ude foran.

Daniel: ja, og med denne løsning kan man ikke længere have bede foran, da de har hjul, og skal trækkes ned til skraldebilen. Dette betyder også, at der skal være ryddet sne kl. 6 morgen.

? fra salen: vi har en af poserne i gården, har det indflydelse på det?

Lillian: egentlig ikke, men det kan godt være renovationsarbejderne på et tidspunkt, beder om at får det ud.

? fra salen: er der forskel på, hvilken løsning vi vælger ift., hvordan det tømmes?

Lillian: ja, vores stativer bliver tømt på en sækkevogn, mens plastikbeholdere skal køres ned til skraldebil.

? fra salen: hvornår får vi svar?

Lillian: Vi skal aflevere svar 1. november, og så skal de først behandle sagerne.

Kommentar fra salen: plastikbeholdere er en del større end vores nuværende stativer, og vil komme til at stå på gangstien.

? fra salen: når beslutningen er taget, køber vi så sammen

Lillian: når beslutningen er taget, MÅ vi ikke bare selv købe. Der er pt. to firmaer som er godkendt til at levere i forhold til arbejdstilsyn m.m. Disse kan der senere forhandles med. Køb endelig ikke selv.

? fra salen: hvordan med indendørs håndtering af disse syv beholdere?

Lillian: når løsning er besluttet, kommer der en vejledning til, hvordan man kan indrette sit køkkenskab.

? fra salen: hvis vi vælger containerne, tager kommunen så vores nuværende stativer med?

Lillian: det ved vi ikke.

? fra salen: Det er relevant, at finde ud af. Hvis kommunen kommer og stiller nye beholdere, hvad gør vi så?

Lillian: Tror ikke kommunen tager dem med, det må vi kigge på, når løsning forefindes.

? fra salen: skal den enkelte husstand selv sørge for, at der er plads til nyt stativ?

Daniel: ja.

Der er ikke flere spørgsmål/kommentarer til dette punkt, og der skrides til skriftlig afstemning.

79 husstande er repræsenteret, 78 huse har afgivet stemme vedr. det ene punkt og et enkelt kun vedr. affaldsordning. En enkelt husstand valgte ikke at stemme.

Pkt. 1: Valg af fremtidig TV-løsning i grundejerforeningen:

  • Forslag 1 – nuværende løsning, 20 stemmer for
  • Forslag 2 – Grundpakke + frit valg, 55 stemmer

Pkt. 2: Valg af fremtidig affaldsordning:

  • Forslag 1 – nye plastikbeholdere, 9 stemmer
  • Forslag 2 – et ekstra tillægs-skab til nuværende stativer, 69 stemmer

Lillian beder to huse om at tjekke, at stemmerne er rigtigt talt op. Karin Gjeldstrup (nr. 5) og Lars Kristiansen (nr.7) tæller efter, og konstaterer, at resultatet er korrekt.

Kl. 20:06, Lillian hæver hermed mødet.