Informationsmøde om lavenergi 12-04-2016

Grundejerforeningen ELMEHUSENE
Elmehusene 191, 2600 Glostrup

Grundejerforeningen Elmehusene’s medlemmer indkaldes hermed til
Beboer informationsmøde om lavenergi tirsdag den 12. april 2016 kl. 19:00.
Sted: Musisk Lokale på Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund.

Hvad gør vi med Elmehusenes klimaskærm, indeklima og varmeforsyning?
Det lyder tørt, hvorfor skal vi vide noget om det?

Det skal vi fordi Albertslund Kommune forventer, at varmeværket indenfor en periode af 10-15 år, vil nedsætte temperaturen på fjernvarmen, for at spare på energien, inden den tid skal vores boliger, varmecentral og rørsystemer gerne være klar til de lavere temperaturer. Det betyder ikke koldt vand i bruseren, men det betyder, at vi hver især bør foretage energi forbedringer i vores bolig. Hvis vi starter allerede nu, er vi på forkant med udviklingen, og vi kan i god tid budgettere med små eller større investeringer i vores bolig for at sikre families velværd og komfort.

Energirådgiver Christian Oxenvad fra Albertslund Forsyning deltager på vores møde for at give os inspiration og gode ideer til, hvordan vi kan forberede vores huse til fremtidens lavenergi. Energirådgiver Wisam El-khatib ligeledes fra Albertslund Forsyning deltager også på vores møde og fortæller os om, hvad vi kan gøre ved vores varmecentral.

Christian og Wisam har været indenfor i Elmehusene, kigget på døre og vinduer, været i krybekælderen og på loftet, termograferet flere steder, set vores varmecentral og hjulpet med at indreguleret en styring. De ved hvad de taler om, og de taler, så vi kan forstå det, der bliver sagt. Så gør dig selv den tjeneste at møde op til mødet, det er ganske gratis rådgivning, der tager udgangspunkt i netop vores Elmehuse.

På mødet vil der blive talt om:

– Klimaskærm: Hør nyt fra vinterens termografering af vinduer, lofter, brystninger, facader og krybekældre. Hvad kan vi gøre for at mindske varmetabet?
– Indeklima: Hvordan sikrer du godt indeklima mht. fugt, CO2 og luftskift?
– Varmeforsyning: Sidste nyt om ”TAO”, dvs ”TilslutningsAnlægsOvertagelse” (Evt overdragelse af driften af vores varmecentral til Albertslund Forsyning) samt husenes radiator/gulvvarme og forberedelse til fremtidens lav temperaturfjernvarme.

loft-isolering
10 cm isolering på loftet
varmebillede
16 grader på gulvet og 22 under loftet
varmecentral
Besøg på varmecentralen

Vi glæder os til at se dig tirsdag d. 12. april kl. 19:00

Blot til info:
affaldsstativ

Affaldsordning: på den ekstra ordinære generalforsamling d. 6. oktober 2015 blev det besluttet, at vi beholder vores eksisterende affaldsstativ og køber et tillægsstativ.

Information og vejledning om sortering af vores affald ved køkkenvasken kommer senere.

Den nye ordning forventes at træde i kraft til oktober 2016.

Har du husket at kigge i din postkasse?
Albertslund kommune har netop husstands omdelt information om, hvad det betyder for dig og, hvad du skal gøre. Har du mistet din vejledning ”Albertslund sorterer” så kontakt hurtigst muligt Affald og Genbrug på Albertslund Kommune.

Vigtige datoer:
Tirsdag d. 12. april kl 19:00 Beboer informationsmøde om lavenergi
Tirsdag d. 10. maj kl 19:00 Generalforsamling (indkaldelse følger)

Husk: forslag til behandling på den ordinære generalforsamlingen må ved skriftlig meddelelse være indgivet til bestyrelsen senest d. 20. april (Forslag kan afleveres gennem brevsprækken i døren på varmecentralen i nr. 191)

Bestyrelsen siger det gerne igen: tak for det flotte fremmøde, der har været til vores møder og vi håber, at I fortsat vil møde op. Sammen er vi bedst og Elmehusene er vores i fællesskab.

Til slut vil bestyrelsen ønske jer alle et dejligt forår.

elmehusene-fronte

Billeder af noget af alt det smukke man møder, når man går tur i Elmehusene