Ekstraordinær generalforsamling 06-10-2015

Grundejerforeningen ELMEHUSENE
Elmehusene 191, 2600 Glostrup

Grundejerforeningen Elmehusene’s medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19:00.
Sted: Musisk Lokale på Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund.

Da det er to gennemgribende punkter, der skal afgøres, vil vi gerne opfordre alle husstande til at møde op og afgive deres stemme.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af fremtidig TV-løsning i grundejerforeningen.

På gentagne opfordringer har bestyrelsen arbejdet på at finde et alternativ til den løsning vi har nu, hvor alle betaler for en fuldpakke, uden mulighed for at nedgradere til billigere pakker.

 • Mulighed 1: vi fortsætter med nuværende løsning, hvor alle har fuldpakke inkluderet i foreningskontingentet, som leveres ukodet til en nuværende pris på 417 kr/md.
 • Mulighed 2: alle husstande får en grundpakke til 122 kr/md. inkluderet i foreningskontingentet, som leveres ukodet. Kontinhentet bliver nedskrevet med differencen. Der er herefter individuel valgfrihed for at opgradere til større pakker, som afregnes direkte af youSee med den enkelte husstand. Disse kanaler kræver afkodning ved hjælp af programkort via boks eller CA-modul. Vælges denne løsning, påregnes opstart til 1. januar 2016.

Pkt. 2: Valg af fremtidig affaldsordning.

Ny affaldsordning forventes at træde i kræft i 2016 efter nærmere aftale med Albertslund Kommune.
Med baggrund i det tidligere omdelte materiale fra Albertslund Kommune, hvor vi skal vælge ny affaldsordning, vurderer bestyrelsen, at det kun er mulighed 2 og 3 som er anvendelige i Elmehusene. Vores nuværende løsning med to stativer koster 3286 kr./år i 2015.

 • Mulighed 2: leasing af 3 stk. 2-delte plastikbeholdere på hjul.
  Leasing udgifter for 3 beholdere er 225 kr./år, og der er et årligt affaldsgebyr 2950 kr.
  (nyeste forventede priser, priserne forventes godkendt af kommunalbestyrelsen)
  skrald1
 • Mulighed 3: Vi beholder nuværende løsning og tilkøber et ekstra skab.
  Det koster en engangsinvestering på 989 kr., og der er et årligt affaldsgebyr på 3420 kr.
  (nyeste forventede priser, priserne forventes godkendt af kommunalbestyrelsen)
  skrald2

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Albertslund den 21. september 2015