Opslag – Her og nu

Vand/varme

Hvis leveringen af vand eller varme ikke er som den plejer – prøv da evt. at se under www.albertslundforsyning.dk, hvor du også kan tilmelde dig sms-service og få nyheder om evt. nedbrud / reparationer.

Ladestandere i Albertslund

Der er nedsat en kommunal arbejdsgruppe, som arbejder med den udfordring, det er med ladestandere i boligområder med fællesparkering.
I kan følge arbejdsgruppens arbejde og læse referaterne fra deres møder på kommunens hjemmeside.
Søg efter Ladestandere i boligområder.

https://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/trafik-veje/parkering/ladestandere-til-elbiler