! OBS Udskiftning af kabel tv stik !

Så har vi endelig fået besked fra Dansk Kabel TV.
Mandag d. 13. marts 2017 starter Dansk Kabel TV på ombygningen af vores eksisterende TV sløjfeanlæg til er TV stikledningsanlæg. Ny lovgivning på området tvang os til at træffe et valg.
På seneste ekstraordinære generalforsamling vedtog vi at tage imod et tilbud fra YouSee, et tilbud hvor YouSee betaler de 906.544 kr. som ombygningen koster og YouSee overtager ejendomsretten til anlægget.
Glæd dig over at hver husstand sparer ca. 8550 kr.

Mandag d. 13. marts starter forberedelserne ved endegavle i hver husrække, samt i vores haver, hvor der etableres nye forstærkere og fordeling i de eksisterende TV skabe, samt i de 5 nye TV skabe der etableres.
Fra alle TV skabe graves der frem til hjørnet af haverne. Forberedelserne forventes at tage en uge.

  • Specielt for dig med træ terrasse. Sørg for at demontere de træ-terrasse-planker, som ligger under dit vindue og hen til plankeværket, du skal fjerne planker, svarende til en meter ud fra væggen under dit vindue. Der skal være plads til, at graveren kan grave ned og finde kablet. Der skal også være plads til den bunke jord/grus, der følger med. Graveren dækker hullet til igen, inden han forlader din have. Du skal efterfølgende selv montere dine træ-terrasse-planker igen og muligvis skære ud i en planke, for at gøre plads til kablet ind mod soklen. Dansk Kabel TV tager ikke ansvaret for arbejdet med træ-terrasserne, derfor skal du selv sørge for denne del.
  • Sørg for at fjerne havemøbler, krukker og grill på din terrasse under dit vindue og ind mod plankeværket, der skal være plads til, at graveren kan grave ned og finde kablet. Der skal også være plads til de fliser, der tages op og den bunke jord/grus, der følger med. Graveren lægger dine fliser på plads igen, inden han forlader din have. Muligvis skal du efterfølgende selv sørge for at skære ud i en flise, hvis der ikke er plads til kablet ind mod soklen. Alle øvrige fliser lægges.

Hvis du ikke har havelåge ind til din have, og ikke ønsker at graveren skal gennem dit hus, den dag der arbejdes i din have, kan montøren sikre sig adgang til din have ved hjælp af en stige. Dog med det forbehold, at din hæk ikke er for høj og eller for bred, til at give adgang ved hjælp af stige.

Mandag d. 20. marts forventes arbejdet at starte i vores stuer. Det er Dansk Kabel TV og deres underleverandør, der planlægger arbejdet og rækkefølgen, det udføres. Grundejerforeningen har ikke indflydelse på arbejdsgangen. Det er altid noget bøvl, når håndværkere skal have adgang til vores have og stue, og det skal de, for at dette kan lade sig gøre. Der foretages en styret underboring langs husvæggen i havesiden. I hver have graves et hul, hvor stikledningen trækkes op. Der bores igennem væggen fra stuen til haven, hvor der afsluttes med en multimedie stikdåse lige indenfor.

Du får et 3-dags-varsels-brev fra Dansk Kabel TV, hvor du får af vide hvilken dag, de skal have adgang til din bolig. I varselsbrevet står der navn og telefon nummer på den medarbejder, der koordinerer arbejdet.
Eventuel aftale om nøgle aftales med denne medarbejder.

Du skal gøre lidt forberedelser inden arbejdet starter i din bolig, og det er meget vigtigt:

  • Sørg for at have en ekstra nøgle, du kan låne til Dansk Kabel TV eller give til en nabo, hvis du ikke er hjemme, når arbejdet udføres. Du laver selv denne aftale om nøgle med den koordinerende fra Dansk Kabel TV.
  • Sørg for at finde en pasningsmulighed til din hund, eller vurder om den kan være lukket inde på et værelse, hvis du ikke er hjemme, når arbejdet udføres i din bolig. Hunden må ikke gå frit omkring i din bolig, når montøren låser sig ind.
  • Sørg for at fjerne møbler i din stue under dit vindue og ind mod hjørnet, der skal være plads til at en tekniker kan sidde på gulvet og montere dit nye multimediestik.
  • Sørg for at kigge i din postkasse hver dag efter d. 13. marts (gælder for alle), for vi ved ikke hvilken dag, der skal arbejdes hos dig, det ved vi først, når du har modtaget dit 3-dages-varsels-brev.
  • Specielt for dig, der bor til leje: Arbejdet bliver også udført hos dig uanset, om du er lejer eller ejer, så du skal også overholde alle aftaler. Du sørger selv for at give din udlejer besked, hvis du ikke overholder aftalen om adgang til din stue og have.
  • Specielt for dig, der har hus til salg: Arbejdet bliver også udført hos dig uanset om du har hus til salg eller ikke har, så du skal også overholde alle aftaler. Hvis din mægler har gjort Grundejerforeningen opmærksom, at de har din bolig til salg, får din mægler dette brev tilsendt.

Så snart der arbejdes i boligerne i din husrække, vil der ikke længere være TV signal i det eksisterende stik på væggen, det er derfor meget vigtigt, at du er hjemme, den dag teknikeren har meldt sin ankomst, eller sørger for at lave aftale med Dansk Kabel TV om nøgle til din bolig. Ellers vil der være ”sort skærm” fremover.

Der vil være et meget begrænset mulighed for efter montering, for dem der måtte glemme deres aftale med Dansk Kabel TV, så lad være med at tage chancen.

Der efter vil al efter montering foregå for din egen regning og efter din egen aftale med Dansk Kabel TV. En efter montering må forventes at koster ca. 8550 kr. (en pris anslået af YouSee ved seneste ekstraordinær generalforsamling). Grundejerforeningens aftale med YouSee er kun gældende som en samlet montering for alle 106 huse. Efterfølgende monteringer er ikke omfattet af aftalen.

Arbejdet forventes at være færdigt til april, med forbehold for vejret. Du må forvente periodisk forringet TV signal i dagtimerne i perioden fra 13. marts og frem til april.

Vi håber, du vil tage godt imod Dansk Kabel TV og deres folk, de er her for vores skyld. Samtidig kan vi glæde os over, at vi som forening, har sparet os selv for en stor udgift. En udgift som folketinget har pålagt alle antenneforeninger med sløjfeanlæg. Det er rigtig mange oplysninger på en gang, det er tilladt at læse brevet mere end en gang. Vi takker for jeres forståelse og altid positive tilgang til forbedringer i vores forening.

Med venlig hilsen

G/F Elmehusene i samarbejde med YouSee og Dansk Kabel TV